Inspireren motiveert

Wilt u meer rendement uit uw praktijk halen? Dit lukt zelden door uw team een bonus te geven of extra vakantiedagen uit te delen. Het ligt subtieler. Als u zich verdiept in uw medewerkers, zult u begrijpen wat hen motiveert. Dan bent u in staat hen te inspireren en dát is de belangrijkste aanleiding tot productiviteitsverhoging op de werkvloer. Alle medici verlangen van hun medewerkers dat zij gemotiveerd werken en zich optimaal inzetten om de doelstellingen van de praktijk te realiseren. Dit klinkt vanzelfsprekend, toch klagen veel artsen over het gebrek aan pro-activiteit bij assistenten. Het is ook niet eenvoudig, maar ik geef u een aantal inzichten en tips, waarmee u direct uw praktijk productiever kunt maken. Om de motivatie van uw medewerkers op te schroeven is het belangrijk om te weten waarom uw medewerkers voor u werken en wat hen enthousiast maakt. Medewerkers kunnen iets doen omdat iemand hen hiertoe aanzet of omdat ze het zélf willen; extrinsieke of intrinsieke motivatie.

Intrinsieke motivatie komt van binnenuit

Wanneer iemand iets uit eigen beweging doet, spreken we over intrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie is sterker dan extrinsieke motivatie en houdt bovendien langer stand. Intrinsieke motivatie heeft niets met geld te maken maar gaat vaak over gevoelszaken als verantwoordelijkheid, waarneembare resultaten, gehoord worden, van betekenis zijn en erkenning van kwaliteiten. Inspirerend leiderschap is dé belangrijkste voorwaarde voor gemotiveerde medewerkers. Ongetwijfeld overbodig om te vermelden dat een gemotiveerd medisch team onherroepelijk zal resulteren in een verhoogde productiviteit, een vergrote patiënttevredenheid, een aanzienlijk lager verzuim en minder verloop onder uw assistenten.

Intrinsieke motivatoren

 • open communicatie (twee richtingverkeer) en een plezierige werksfeer
 • respect, waardering en erkenning
 • verantwoordelijkheid en ruimte om mee te denken
 • heldere en haalbare doelstellingen
 • positieve feedback
 • zelf het goede voorbeeld geven, afspraken nakomen
 • kwaliteiten tot ontplooiing kunnen laten komen

Demotiverende omstandigheden

 • conflicten/ slechte relatie met leidinggevende en/of collega’s
 • slechte beloning en arbeidsomstandigheden
 • onduidelijkheid over doelstellingen en verantwoordelijkheden
 • gebrek aan waardering
 • eentonigheid
 • langdurig een te hoge werkdruk
 • gebrek aan uitdaging en geen uitzicht op doorgroeimogelijkheden
 • intimidatie/ongewenste intimiteiten

Schermafbeelding 2014-07-11 om 16.35.40


Hoe ontstaat intrinsieke motivatie?

 1. het hebben van een wens of een doel
 2. de wens of het doel moet aansluiten bij de eigen behoefte
 3. er moet vertrouwen zijn dat het een bereikbaar doel is

De piramide van Maslow verklaart ons gedrag: Je kunt pas een volgende behoefte gaan bevredigen als de lagere behoefte geregeld is. Alles wat iemand doet, wordt geïnspireerd door de verwachting dat hij daarmee een behoefte kan bevredigen. Je kunt een ander nooit een behoefte aanpraten. Als iemand langdurig gehinderd wordt in het bevredigen van een behoefte, verdwijnt de zin om te werken. Volgens de theorie van Maslow komt dus de motivatie die mensen uit hun werk halen, pas aan de orde als aan alle andere behoeften is voldaan.

Schermafbeelding 2014-07-11 om 16.42.03

Achterhalen van motivatiepatronen van medewerkers

Vaak wordt er pas stil gestaan bij motivatie als het al te laat is. Eigenlijk zou elke managende medicus iedere dag even stil moeten staan bij de motivatie van zijn medewerkers. Alleen wanneer bekend is wat hen drijft, kan er een stimulerende werkomgeving gecreëerd worden. Binnen een medische praktijk is het de taak van de leidinggevende om samen met de medewerker te zoeken naar een evenwicht tussen de mogelijkheden binnen de praktijk en de verwachtingen van de medewerker. Hierover regelmatig van gedachten wisselen is belangrijk.

Let op!

Zowel medewerkers als hun leidinggevende professionals denken vaak dat het de verantwoordelijkheid van de leidinggevende is om de medewerkers te motiveren. Niets is echter minder waar! De enige die in staat is om een medewerker te motiveren, is de medewerker zelf! Als leidinggevende kunt u wel zorgen voor omstandigheden die motiverend werken.

Het belang van gemotiveerde medewerkers


 • hogere effectiviteit
 • betere werksfeer
 • lager ziekteverzuim
 • lager verloop
 • betere kwaliteit van dienstverlening

Tips

 • betrek medewerkers bij opstellen van plannen en (individuele) doelen.
 • maak en behoudt een functie aantrekkelijk.
 • zorg voor een ‘wij-gevoel’. Goed personeelsmanagement is de basis van een goede teamgeest. Zorg voor evenwicht tussen bedrijfs- en werknemersbelang, geef en vraag vertrouwen, stimuleer mensen zich te ontwikkelen.
 • zorg voor een goed werkklimaat: temperatuur, daglicht en rust.
 • kom afspraken altijd na.
 • onderschat het belang van goede interne communicatie niet.
 • investeer in persoonlijke ontwikkeling. Coaching en opleiding wordt gezien als een teken van blijk van waardering.
 • zorg voor adequate arbeidsvoorwaarden.