Een team werkt samen op basis van vertrouwen. Ik richt me op (management)teams, directies en besturen. Samen ontwikkel je in de loop van de tijd patronen, manieren van samenwerken en communiceren die soms wel en soms niet effectief zijn. Is het resultaat dat het team levert, het beste dat mogelijk is? Is er méér mogelijk? Kunnen mensen meer tot bloei komen in dit team? En zo ja, wat is daarvoor nodig?

Als team een coach inroepen kan als er dingen moeilijk zijn, bijvoorbeeld door een reorganisatie, maar ook als het ‘eigenlijk best goed gaat’. Met enige regelmaat samen kijken hoe het nog beter kan, is goed voor de sfeer en de effectiviteit.

Ik leg de vinger op de zere plek. Ieders individuele ontwikkeling heeft invloed op het functioneren van het team. Aandacht voor zaken als persoonlijke effectiviteit, leiderschap en zelfvertrouwen zijn dan ook van groot belang bij teamontwikkeling. Het proces is verhelderend, soms pijnlijk en vooral constructief. De verandering die ontstaat is krachtig en blijvend. Ik begeleid, spiegel wat ik zie gebeuren, zet aan tot actie, bemiddel en veranker.

Dergelijke processen vragen om een coach die thuis is in teamprocessen. Bijna twintig jaar begeleid ik (management)teams, directies en besturen. Van te voren stemmen we samen de doelstellingen af en de verwachtingen van mijn rol als facilitator, daarna bewaak ik de rode draad, de veiligheid, de tijd en zorg er iedere keer weer voor dat er inzichten en besluiten komen die gedragen zijn door alle deelnemers.

Verandering die blijft. Verandering die verbetert.Testimonials

Zo spannend vond ik het aan het begin, maar Charlotte wist binnen no time een veilige omgeving te creëren, waardoor ik zelfs nog meer heb kunnen zeggen dan ik van plan was. En niet alleen ik, ook de rest van het team. Persoonlijk had ik niet gedacht dat het ooit nog goed zou komen met onze onderlinge communicatie. Haha, hoe mis was ik. Razend knap wat zij in beweging heeft gebracht in een aantal sessies waar wij als team zoveel baat bij hebben.

Medisch specialisten zijn niet het makkelijkste soort mensen in communicatie, dat zullen niet al mijn collega’s durven beamen, naar mijn idee is het een feit. Feit is ook dat we moeten samenwerken en dat dat vaak niet efficiënt en plezierig verloopt. Onze maatschap heeft mevrouw Van den Wall Bake nu een aantal keer ingehuurd en we plukken nog steeds de vruchten van de inzichten die we van haar bijeenkomsten hebben gekregen. De volgende staat al weer ingepland!

Hoe het kan dat we nu wel door een deur kunnen kan ik niet uitleggen, maar we kunnen het nu wel en we doen het met plezier. Dank je wel Charlotte, dat komt door jou!!

Wat een warmte, professionaliteit en energie!!!!