Lees voor het gesprek eerst de bijsluiter

Geen mens is hetzelfde. Gelukkig maar, een homogene massa zou naar mijn idee saai

en bijzonder oninspirerend zijn. In uw praktijk werkt u samen met mensen, stuk voor stuk unieke exemplaren…


Iedere medewerker heeft zijn eigen kwaliteiten, valkuilen, temperament en ambitie. Elk teamlid heeft daarom ook een andere aanpak nodig. Om in te kunnen spelen op de diversiteit onder uw medewerkers is het belangrijk dat u zich goed in hen kunt verplaatsen. Door hun ‘bijsluiter’ te kennen, weet u hoe u bijwerkingen kunt vermijden en hoe u de grootste kans op succes kunt bewerkstelligen.


Er zijn diverse modellen die de verschillende typen mensen in kaart brengen. Voor ieder model valt wel wat te zeggen en er zijn veel overeenkomsten tussen de modellen. Binnen een medische praktijk past het groepsrollenmodel dat dr. Meredith Belbin ontwikkelde uitstekend. Met dit model kunt u uw eigen rol in een team bepalen. Bovendien bent u er ook mee in staat uw ideale team samen te stellen.Teamrollen

Volgens Belbin zijn er negen teamrollen te onderscheiden. Met de Belbin-test kunnen werknemers eenvoudig hun rol(len) ontdekken. Afhankelijk van wat u wilt bereiken met een team, heeft ieder team zijn eigen optimale compositie. Omdat in

het algemeen iedereen op twee rollen hoog scoort, is het niet nodig om alle negen rollen in een team op te nemen.Een effectief team samenstellen

Belbin gaat ervan uit dat de verschillende persoonlijkheids- kenmerken de effectiviteit van een team bepalen. Ieder teamlid heeft uiteraard een functie, maar daarnaast neemt iedereen een rol aan die van nature bij hem past: de teamrol. Het team zal minder goed presteren wanneer deze rol niet aansluit bij de functie. Bij het formeren van een medisch

team is het daarom niet alleen belangrijk rekening te houden met de vakinhoudelijke ervaring, maar ook om te kijken naar karakters. Bij het aannemen van een nieuwe assistente zou u daarom goed het teamrol-model kunnen gebruiken.Frictie verhinderen

Met het Belbin teamrolmodel zijn oorzaken voor wrijvingen, ruzies en inefficiëntie goed te achterhalen. Door met uw team de test te doen zullen uw assistentes meer begrip voor elkaar ontwikkelen en ook in staat zijn om van rol te wisse- len. Vijf zeer ervaren assistentes in een team, betekent niet automatisch dat er sprake is van een geoliede samenwerking. Wanneer eenzelfde rol door meer dan één medewerker wordt ingenomen, is er een grote kans op concurrentie en dat kan conflicten opleveren. Ook als er essentiële teamrollen in een team ontbreken, zal een team niet goed presteren.


Uw praktijk

Met behulp van het Belbin teamrolmodel kunt u inzicht krijgen in gedragspatronen tussen uw teamleden. Het helpt u bij het verklaren waarom de ene assistente veel meer tijd nodig heeft voor het maken van een planning dan een andere assistente. Op het moment dat u een verschil kunt verklaren, kunt u een volgende keer bewust kiezen. Of u geeft een dergelijke opdracht weer aan haar én u neemt zich voor niet geïrriteerd te reageren als het langer duurt dan u verwacht. Of u beslist deze werkzaamheden bij een andere assistente neer te leg- gen. Belbin verklaart uw eigen reacties op uw teamleden en het helpt u bij het inzichtelijk maken van de uiteenlopende ‘bijsluiters’ van uw teamleden. Zo kunt u interpersoonlijke processen verklaren én beïnvloeden. Bovendien bent u nóg beter in staat uw personeel te begeleiden.Bijsluiter

Om de bijsluiter van uw teamleden te begrijpen, moet u hen goed leren kennen en zich in hen kunnen inleven. Het is belangrijk dat u beseft hoe een ieder kan reageren en hoe u hen het beste kunt benaderen. Met het uitvoeren van de Belbin test binnen uw praktijk wordt u een flink eind op weg geholpen met het in kaart brengen van de verschillende persoonlijkheden met hun sterke punten én aandachtsgebieden. Bovendien stelt de Belbin-test u in staat een goed team samen te stellen; een effectieve ploeg die bestaat uit mensen met verschillende kwaliteiten en karakters die elkaar aanvullen en goed kunnen samenwerken. Wanneer iedereen inzicht heeft in elkaars teamrol en deze op elkaar zijn afgestemd, is een succesvol team geboren.